Nieuwe maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid [fr]

Net als in een aantal andere Europese landen is het ook in Frankrijk verboden om gebruik te maken van apparatuur waarop de flitslocaties (snelheidscontroles) staan aangegeven. Dit geldt nu niet meer alleen voor de radardetectors maar ook voor navigatiesystemen die met GPS werken.

Sinds 5 januari 2012 riskeren overtreders een hoge boete, inbeslagname van het materiaal en vermindering met 6 punten van het puntenrijbewijs.

Uiteraard mag een navigatiesysteem gewoon gebruikt worden in Frankrijk, maar het is verboden om deze te gebruiken in combinatie met vermelding van vaste en mobiele locaties van snelheidscontroles. Slechts de als “gevaarlijk” aangeduide zones mogen worden weergegeven. Hiermee worden bijvoorbeeld gevaarlijke bochten, kruispunten of hellingen bedoeld, maar ook onder andere meldingen voor aangepaste snelheidslimieten (bijv. 70 km/uur in plaats van 90 km/uur). Het kan zijn dat flitspalen staan geïnstalleerd in gevarenzones, maar de exacte locaties worden niet langer weergegeven.

Nieuw uitgebrachte GPS systemen op de Europese markt geven de gevaarlijke zones reeds aan. Mensen die een nieuw navigatiesysteem aanschaffen worden in winkels geïnformeerd over deze aanpassing.

De fabrikant van het navigatiesysteem kan de gebruiker informeren hoe deze het apparaat kan updaten zodat de flitspaalsignaleringen in Frankrijk niet meer gemeld worden.
Sinds de nieuwe wetgeving van kracht is houden aanbieders als TomTom en Garmin zich bezig met updates voor reeds aangekochte apparatuur, zodat de toegestane gevaarlijke zones kunnen worden weergegeven en de apparatuur weer aan de Franse wet- en regelgeving voldoet.

Bestuurders die al over een GPS systeem beschikten waarop wordt gewaarschuwd voor mobiele en vaste meetapparatuur, wordt aangeraden contact op te nemen met de fabrikant. Tot het moment dat er een update wordt uitgebracht door de fabrikant, kunnen bestuurders de signalering van de snelheidscontroles indien mogelijk uitzetten. Na een update zullen de gevaarlijke zones worden weergegeven. Geïntegreerde GPS-systemen zouden in een garage moeten worden bijgewerkt.

Gebruikers moeten er via hun leverancier zo snel mogelijk voor zorgen dat het materiaal aangepast wordt.

Voor het niet hands-free bellen krijgt de bestuurder van een auto nu een boete van 135 euro (was 35) en worden er drie i.p.v. 2 punten ingehouden. Dezelfde boetes zijn van toepassing op hands-free bellen, wat sinds 1 juli 2015 niet meer is toegestaan.

Andere maatregel: vanaf 1 januari 2016 is het voor de berijder en de passagier van een motor van meer dan 125 cm3 verplicht zichtbare reflecterende kleding te dragen.

Vanaf 1 januari 2015 is het verboden om oordopjes/koptelefoons te dragen tijdens verkeersdeelname. Dit betekent dat het niet meer is toegestaan om met oortelefoontjes, koptelefoons en headsets muziek te beluisteren en te bellen in het verkeer. Deze maatregel geldt voor bestuurders van motorvoertuigen en fietsers. De boete bedraagt €135,-{{}}

Om wegwerkzaamheden en de inzet van hulpdiensten veiliger te maken, tenslotte, worden het niet opvolgen van instructies bij wegafsluitingen en het gebruik van de noodstrook bestraft met een boete van 135 euro en verlies van 3 punten respectievelijk 1 punt.

Meer weten:
http://nl.france.fr/nl/tips/verkeersmaatregelen-frankrijk
www.securite-routiere.gouv.fr
www.anwb.nl

gepubliceerd op 13/06/2017

naar boven