Culturele afdeling – Institut français des Pays-Bas [fr]

De culturele afdeling (SCAC) ontwikkelt voornamelijk samenwerkingsprojecten op drie verschillende gebieden: op het gebied van kunst en debat, op het gebied van de ondersteuning van de Franse taal, en op het gebied van het bevorderen van universitaire en wetenschappelijke samenwerking en het promoten van studies in Frankrijk.

Op het gebied van kunst zijn de activiteiten gericht op de uitbreiding van de uitwisselingen tussen de vakgebieden in beide landen, en op het promoten van de Franse kunstvormen, waarbij de nadruk ligt op hedendaagse kunstdisciplines.
Daartoe worden verschillende soorten activiteiten ontwikkeld. De culturele afdeling sluit zich aan bij grote door Nederlandse partners opgezette projecten, meestal met medewerking van het Institut français de Paris en het Franse Ministerie van Cultuur en Communicatie.
Andere prioriteiten van de Culturele afdeling zijn de ondersteuning van de vertaling en de publicatie van hedendaagse werken, de organisatie van auteursbezoeken op het gebied van literatuur, journalistiek en debat, en het faciliteren van residenties voor kunstenaars.
De audiovisuele en filmsector geniet eveneens bijzondere aandacht (ondersteuning van grote Nederlandse festivals als het International Film Festival Rotterdam of het IDFA, campagnes ter promotie van de Franse film).
Daarbuiten bestaan de activiteiten van de Culturele afdeling op het gebied van de kunst uit informatievergaring en informatieverstrekking en worden er regelmatig Nederlandse verantwoordelijken op het gebied van de cultuur in Frankrijk en Franse professionals in Nederland uitgenodigd.

Op het gebied van taal en onderwijs wordt gewerkt rondom 4 speerpunten: de promotie van het leren van Frans in het middelbare en hogere onderwijs; het opleiden van onderwijzers en het uitgeven van certificaten in de Franse taal; samenwerkingsprogramma’s voor de uitwisseling van jongeren; het bevorderen van de Francofonie. Hiervoor voert de afdeling voor Francofonie activiteiten uit ter promotie van de Franse taal en de Francofonie (Prix du Jeune lecteur Néerlandais, Concours interscolaire, Journée de la langue française, Le français voyage, Le mois de la langue française et de la Francophonie, ondersteuning van universitaire studiebijeenkomsten), in samenwerking met Nederlandse instellingen en verenigingen uit het middelbaar en universitair onderwijs, en internationale partners zoals de Francofone ambassades. De Culturele afdeling beheert de certificaten in de Franse taal en organiseert de DELF en DALF examens in Nederland, die 3500 keer worden afgenomen per jaar, in 9 examencentra. Ook leidt de afdeling examinatoren en correctors van de DELF en de DALF op. Op het gebied van Frans-Nederlandse uitwisselingen voor jongeren organiseert de afdeling voor Francofonie tot slot het programma voor taalassistenten Nederlands in Frankrijk en uitwisselingen tussen Franse en Nederlandse scholen.

De afdeling voor universitaire en wetenschappelijke samenwerking is er in de eerste plaats om antwoord te geven op uiteenlopende vragen van de universitaire wereld over hoger onderwijs en onderzoek in Frankrijk. Op universitair gebied werkt het mee aan Nederlandse initiatieven en begeleid het zowel Europese als bilaterale initiatieven op het gebied van hoger onderwijs en onderzoek, onder andere door middel van de RFN (netwerk voor Nederlands-Franse universitaire samenwerking, gevestigd in Lille). Deze afdeling beantwoordt de vragen van Nederlandse onderzoekers en studenten en informeert ze over hogere opleidingen en Franse onderzoeken, om zo de samenwerkingen en uitwisselingen te stimuleren. Op het gebied van wetenschap volgt het de verschillende bilaterale samenwerkingsprogramma’s en beheert het, met de Nuffic, het uitwisselingsprogramma PCH Van Gogh. Ieder jaar verbindt het de wetenschappelijke academies van de twee landen en het Franse ministerie van Onderzoek bij de uitreiking van de Descartes-Huygensprijs aan een Nederlandse wetenschapper. Het informeert de Franse wetenschappelijke gemeenschap over de resultaten en de prestaties van de Nederlandse wetenschappers en vestigt de aandacht op mogelijke samenwerkingen zodra dat voor de hand ligt. Het faciliteert het contact tussen de laboratoria van de twee landen en publiceert regelmatig een bulletin met wetenschappelijke informatie.

Op het web :
- Institut Français des Pays-Bas
- Ministerie van Cultuur
- Ministerie van Onderwijs

gepubliceerd op 10/06/2020

naar boven