Rijden in Frankrijk met een buitenlands rijbewijs [fr]

Verkeersregels zijn gericht op het verkleinen van de kans op ongelukken, in het bijzonder die met dodelijke afloop.

Iedereen, al dan niet woonachtig in het land, is verplicht deze te respecteren.

Rijbewijs

Een houder van een geldig rijbewijs dat door een lidstaat van de Europese Unie (EU) en van de Europese Economische Ruimte (EEE) is afgegeven, mag in Frankrijk rijden zonder tijdslimiet.

Meer informatie: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19126

Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersovertredingen

Frankrijk wisselt informatie uit over verkeersovertredingen met Nederland.

Voor overtredingen die in Frankrijk worden begaan, kan er een proces-verbaal worden opgemaakt en direct naar het thuisadres van de in Nederland woonachtige overtreder worden toegezonden.

Buiten Europa

Indien u gedurende een korte periode in Frankrijk verblijft (voor vakantie bijvoorbeeld), mag u met uw rijbewijs rijden. Het moet geldig zijn en in het Frans zijn opgesteld, ofwel voorzien zijn van een officiële vertaling in het Frans of van een internationaal rijbewijs.

Indien u Frankrijk woont, kunt u uw rijbewijs onder bepaalde voorwaarden gedurende één jaar gebruiken. Na dat jaar dient u uw buitenlandse rijbewijs in te ruilen voor een Frans rijbewijs.

Meer informatie: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19126

Virtueel puntenrijbewijs

Frankrijk heeft een “virtueel puntenrijbewijs” ingevoerd voor buitenlanders die van Franse wegen gebruikmaken.

Wanneer een bestuurder een overtreding begaat in Frankrijk, zal dit puntenverlies tot gevolg hebben.

Wanneer er geen punten meer over zijn, is het voor de bestuurder gedurende één jaar verboden om op Frans grondgebied te rijden. In geval dit verbod niet wordt nageleefd, kan de overtreder worden bestraft met een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van €4500, evenals een onmiddellijke inname van het voertuig.

Snelheidsbeperkingen

De maximumsnelheden in Frankrijk:

  • 50 km/u in stedelijke gebieden;
  • 80 km/u buiten stedelijke gebieden op tweerichtingswegen zonder middenafscheiding (op bepaalde rijstroken kan de maximumsnelheid in specifieke gevallen 90 km/u bedragen);
  • 110 km/u op wegen met 2 rijbanen die worden gescheiden door 1 middenberm (100 km/u bij regen);
  • 130 km/u op autosnelwegen (110 km/u bij regen).

Voor automobilisten die deze snelheidsbeperkingen niet naleven, wordt een proces-verbaal opgemaakt. De kennisgeving van de overtreding zal naar de overtreder worden gestuurd.

Kenteken

Zodra een buitenlander Frankrijk als hoofdverblijfplaats kiest, dient hij een aanvraag voor registratie van zijn voertuig in te dienen, en wel bij de prefecture van het departement waar zijn woonplaats onder valt. Zie formaliteiten bij voertuigregistratie in Frankrijk

Gebruik van mobiele telefoon

Rijden met een telefoon in uw hand of het dragen van een audioapparaat in uw oren zoals, oortelefoons, bluetooth headset of hoofdtelefoon is verboden en strafbaar. Dit wordt bestraft met:

  • Een forfaitaire boete van €135
  • Vermindering met 3 punten van het puntenrijbewijs

Bovendien leidt het gebruik van een mobiele telefoon in combinatie met een andere verkeersovertreding tot een ter plekke uitgevoerde invordering van het rijbewijs. Indien er geen enkele andere bestuurder met een geldig rijbewijs het voertuig kan besturen, wordt deze ingenomen.

Alcohol en verdovende middelen

De alcohollimiet bedraagt 0,5 gram alcohol per liter bloed. De maximumhoeveelheid voor chauffeurs in het openbaar vervoer, mensen met een proefrijbewijs en leerlingen, is 0,2 gram alcohol per liter bloed.

Rijden of het begeleiden van een leerling na het gebruik van stoffen of planten die vallen onder verdovende middelen, is ongeacht de ingenomen hoeveelheid verboden.

Rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen kan leiden tot een ter plekke ingevoerde invordering van het rijbewijs. Indien er geen enkele andere bestuurder met een geldig rijbewijs het voertuig kan besturen, wordt deze ingenomen.

Indien het strafbare feit langs de weg wordt vastgesteld en het voertuig in wordt genomen, duurt deze inname 7 dagen. Alleen een persoon met een rijbewijs en een verzekering kan het voertuig ophalen.

- Zie ook: Automobilisten en motorrijders: alcoholtest verplicht

Veiligheidsvoorzieningen

Het dragen van een veiligheidsgordel is zowel voorin als achterin verplicht in alle voertuigen. Kinderen dienen op een correcte manier te worden vastgemaakt in speciale kinderstoelen.

Het dragen van een helm en handschoenen is verplicht voor bestuurders en passagiers van gemotoriseerde voertuigen op twee wielen.
Vanaf 20 november 2016 wordt het niet dragen van CE-gecertificeerde handschoenen bestraft met een boete van de derde categorie (€68 verminderd tot €45 indien binnen 15 dagen wordt betaald, hetgeen de gemiddelde prijs is van een paar CE-gecertificeerde handschoenen) voor de bestuurder en de passagier. Ook vindt er een vermindering met één punt van het rijbewijs plaats.

Een veiligheidsvest en gevarendriehoek zijn (naast waarschuwingsknipperlichten) verplicht in elk voertuig.

Flitspaalsignalering verboden sinds 5 januari 2012

Het is voor automobilisten verboden materiaal in bezit te hebben dat waarschuwt of informatie geeft over de exacte locatie van flitspalen.

Overtreders riskeren een boete van €1500, inbeslagname van het materiaal en vermindering met 6 punten van het puntenrijbewijs indien het apparaat niet voldoet aan de voorschriften.

Meer informatie (in het Frans):

- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
Triangles de pré-signalisation et gilets de sécurité : bien s’équiper

- Sécurité routière
Automobilistes

gepubliceerd op 30/08/2018

naar boven